Web shop allows delivery to HR and BiH, for all other countries send an e-mail to shop@esportarena.xyz and we will try to help you as soon as possible.

Uvjeti poslovanja

eSport Arena d.o.o.
Ilirska grana 5
10110 Zagreb
OIB: 03459374481
VAT: HR03459374481
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 081104657; Temeljni kapital: 20.000,00 kn

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica https://shop.friendlyfireesports.com i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina).

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača

CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

TROŠKOVI DOSTAVE iznose 30 kuna za područje Hrvatske za jednu narudžbu.

eSport Arena d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda.

Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

NAČINI PLAĆANJA

- Plaćanje pouzećem: Iznos računa kupac podmiruje u gotovini, prilikom preuzimanja paketa
- Plaćanje bankovnim karticama: Visa, Mastercard, Maestro, American Express
- Internet bankarstvo: virmansko plaćanje prema ponudi
- U poslovnicama eSport Arene: gotovinom ili bankovnom karticom
- PayPalom: u EURskoj protuvrijednosti (jer PayPal ne podržava plaćanje u kunama), uvećanoj za tečajnu razliku

ISPORUKA PROIZVODA
Naručene artikle isporučujemo HP expressom. Isporuka će uslijediti u roku 1-3 radna dana od dana narudžbe, a najkasnije 30 dana ukoliko je tako dogovoreno. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, eSport Arena d.o.o. je obavijestiti kupca, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku ukoliko je to moguće. Sve naručene artikle nastojati ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

REKLAMACIJE PROIZVODA
Priznaju se samo uz predočeni račun kao dokaz kupnje ili uz prisutan očuvan i neoštećen serijski broj proizvoda. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun i serijski broj. U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana treba slijediti upute na https://shop.friendlyfireesports.com/rma.

IZJAVA O JAMSTVU I SERVISNI UVJETI
Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu koji dolazi uz svaki proizvod. Kupac nije dužan čuvati jamstveni list nakon kupnje, no preporučamo da to čini radi korisnih uputa u njemu. Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte (na adresu Ilirska grana 5, 10110 Zagreb), elektroničke pošte (na shop@esportarena.xyz) kao i u poslovnicama eSport Arene. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnicama, eSport Arena d.o.o. je dužna odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak. Kako bi eSport Arena d.o.o. sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdila primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorila, kupac je dužan navesti točne podatke za primitak istog.

Odgovor na prigovor kupca eSport Arena d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.

eSport Arena d.o.o zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.

Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor.

2. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.

3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg možete preuzeti ovdje.

4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

5. Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.

6. Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.

7. Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

8. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te eSport Arena d.o.o. nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

9. eSport Arena d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.

10. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora eSport Arena d.o.o. će dostaviti korisniku elektroničkom poštom bez odgađanja.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web reglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Verified by Visa MasterCard SecureCode American Express – Jamstvo sigurne online kupnje

Sve informacije iz uvjeta poslovanja se primjenjuju na korisnike iz Bosne i Hercegovini, osim podataka društva eSport Arena d.o.o. koje je u Bosni i Hercegovini prisutno kroz franšitzu čiji je nositelj društvo eSPORT ARENA DOO GRUDE s podacima:

eSPORT ARENA DOO GRUDE
Matični broj: 0427242464004
Broj računa: 3381402277697160
Core broj: 20032275
Kontakt telefon: +387 63 411 590
Mail: shop@esportarena.xyz